Vi har under flera år stöttat Söderberg & Partners med framtagandet av bolagets årsredovisning, inkluderat hållbarhetsredovisning. Vi har främst arbetat med den grafiska formgivningen men också ägnat oss åt textbearbetning, översättning och foto.

Vi tog fram olika former för att skilja på årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen. I årsredovisningen valde vi att lyfta pilar och kvadrater, medan vi till hållbarhetsredovisningen tog fram en mjukare ”droppe”.

Den gröna och blå gradienten återkommer genomgående i olika grafiska element så som citat, faktarutor och ikoner.