Skip to main content

Hellsten Kommunikations integritetspolicy

Hellsten Kommunikation hanterar och samlar in personuppgifter om våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som vi samlar in genom våra hemsidor.

Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vad som är viktigt med uppgiften är om den enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men utöver dessa räknas även t.ex. bilder på en individ eller ljudinspelningar av individen.

Personuppgifter

Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vad som är viktigt med uppgiften är om den enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men utöver dessa räknas även t.ex. bilder på en individ eller ljudinspelningar av individen.

Vad samlar vi för information om dig?

För besökare av vår hemsida

Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vad som är viktigt med uppgiften är om den enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men utöver dessa räknas även t.ex. bilder på en individ eller ljudinspelningar av individen.

Sparad information: IP-adress.
Syfte: Förbättra användbarheten & upplevelsen på vår hemsida.

Samtycke

Genom att du använder dig av denna webbplats och godkänner vår integritetspolicy, fortsätter att använda våra tjänster eller kontaktar oss via någon annan kanal godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som står beskrivet i policyn. Notera att ändringar kan komma att göras i policyn och att du därför bör, med jämna mellanrum läsa igenom den för att försäkra dig om att du godkänner eventuella förändringar.

Behandling av personuppgifter

Vi strävar efter att minimera den totala mängd uppgifter vi sparar i vårt arbete och i vår organisation. Vi gör därför regelbundna gallringar av information för att säkerställa att vi inte sparar personuppgifter som saknar något syfte eller värde för oss i vårt arbete. Vi har även rutiner för att säkerställa att uppgifterna vi tar in inte sparas på fler platser än vad som är nödvändigt.

Säkerhet

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas så säkert som möjligt. För att försäkra oss om att ingen otillåten kommer åt dina uppgifter använder vi oss av passande och rimliga säkerhetsåtgärder. Detta innefattar fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Utsträckningen av skyddet är beroende på mängden information och hur känslig den är.

Dina rättigheter

Rätt till information: Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om dig utskickad kostnadsfritt.

Rättning av felaktiga uppgifter: Om du märker att information som vi har om dig inte stämmer har du rätt att be oss uppdatera och korrigera informationen.
Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav att behålla denna information.

Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den information vi samlar till en annan organisation.
Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss.

Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller den gällande dataskyddsförordningen.

Kontakt

Om du har några funderingar över vår integritetspolicy, misstänker att det kan ha skett ett brott, eller har någon annan fundering eller vill nyttja någon av dina rättigheter så får du gärna kontakta oss via mejl eller post.

hej@hellstenkommunikation.se

Bolinders plan 2B,112 24 Stockholm

Datum för publicering: 2018-05-25