Vård- och omsorgsanalys

Formgivning

Vård- och omsorgsanalys

Rapporter och PM

Vi är väldigt glada över möjligheten att formge rapporter och PM till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vi funderar kring hur data kan visualiseras på bästa sätt i myndighetens publikationer, sätter inlagor med fokus på att lyfta innehållet på ett tydligt sätt och ser till att hela produktionen är tillgänglighetsanpassad när den publiceras på webben. Datavisualisering och tillgänglighetsanpassning ligger oss nära hjärtat – liksom jobbet med samhällsviktig information och analys.

Omfattning

  • Grafisk formgivning och produktion
  • Datavisualisering
  • Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.1
  • Animation
  • Illustration