För Stockholms Handelskammare arbetar vi med rapportformgivning. Till rapporten ”Satsa på Arlanda!” tog vi fram ett illustrationsmanér med syfte att beskriva handelskammarens framtidsvision. Ett riktigt drömuppdrag!