Tillsammans med Nya Ostkustbanan har vi förmånen att få jobba för att fler ska kunna bo och jobba där de vill. För växtkraft och för en omritad Sverigekarta. Nya Ostkustbanans vision är att avstånden i Sverige ska minska genom utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand. Hellsten Kommunikation har utvecklat ett grafiskt koncept som sticker ut i sammanhang där det pratas infrastruktur – genom fokus på människor, känslor och vad resandet innebär för dem som får större frihet genom bättre transportmöjligheter. Vi arbetar med formgivning och grafisk produktion, textproduktion och övriga kommunikationstjänster.