Basta Online

Kriteriedokument

Basta

Kriteriedokument

Att skapa lättillgängliga manualer med en struktur och formgivning som gör det lätt att tillgodogöra sig kriterier för olika system är lite av en hobby vi har - nej just det, det är ju vårt jobb! För Basta Online har vi formgivit kriteriedokument på svenska och engelska.

Omfattning

  • Grafisk formgivning
  • Grafisk produktion
  • Illustration
Vinjett som innehåller dokumentets namn, kapitlets namn samt sidnumrering
BASTA-systemets kriterier är indelade i olika kriterieområden. Denna guide hjälper läsaren att se vilket kriterieområde som gäller, ”H” står för ”Hälso – och miljöfarlighet”. Kriterieområdet är i sin tur indelat i 11 olika områden, ”1” visar att